raahen seminaari

Raahen Seminaari

Raahen seminaari on yksi 1800-luvun lopulla Suomeen rakennetuista opettajaseminaareista. Suomen ensimmäinen seminaari rakennettiin vuonna 1863 Jyväskylään ja sen jälkeen neljä muuta seminaaria. Vuonna 1890 opettajien, jotka halusivat nostaa pätevyyttään oli hankittava seminaaritutkinto. Uusi sääntö lisäsi seminaarien kysyntää. Tästä syystä perustettiin neljä muuta seminaaria, mukaan lukien Raahen naisten seminaari.

Raahen Seminaarin historia

Raahen seminaari toimi vuosina 1896-1971. 1800-luvun vaihteessa rakennetut seminaarit olivat erilaisia kuin 1860-luvulla perustetut. Suurin ero oli se, että toisen vaiheen seminaarit eivät olleet yhteisiä. Ne tehtiin vain samaa sukupuolta oleville ihmisille. Raahen naisten seminaari alkoi ottaa vastaan miesopiskelijoita vuonna 1951. Lisäksi seminaarit erosivat arkkitehtuuriltaan.

raahen opettajaseminaari

Ensimmäisen vaiheen seminaarit tehtiin puusta, kun taas Raahen seminaari ja Rauman miesten seminaari olivat tiilestä ja puusta valmistettuja ja kooltaan huomattavasti suurempia, koostuen erilaisista eri käyttötarkoituksiin tarkoitetuista rakennuksista. Asetus Raahen naistenseminaarin rakentamisesta annettiin vuonna 1896. Rakentaminen aloitettiin vuonna 1897 ja kesti kaksi vuotta.

1971 toukokuun 29. päivään mennessä, jolloin oppilaitos suljettiin, seminaarista oli valmistunut 3 177 opettajaa. Vuonna 1972 seminaarin rakennuksiin alettiin sijoittaa Raahen tietojenkäsittelytieteellinen instituutti. Instituutti toimi itsenäisenä kokonaisuutena vuoteen 1997 asti, jolloin siitä tuli osa Oulun ammattikorkeakoulua. Suurin osa seminaarin tiloissa olevista rakennuksista on säilynyt nykypäivään ja toimii museona ja tapahtumapaikkana.

Missä Raahen Seminaari sijaitsee?

Rakennukset

Seminaari sijaitsee puistomaisessa ympäristössä, mikä oli tuolloin opiskelijoille täydellinen paikka kävellä, juosta tai lukea kirjaa puun varjossa vapaa-ajalla. Päärakennuksen arkkitehtuuri on ainutlaatuinen, sillä alakerta on tiilistä ja yläkerta puuta. Siellä on myös johtajan tyttären entinen asunto, joka sijaitsee erillisessä puurakennuksessa.

Lisäksi siellä on harjoittelukoulu, esimiesten asuinrakennukset, sauna, leipomo, lounasravintola ja päiväkoti. Kaunis puutarha on säilynyt vuosisatojen ajan ja turistit voivat nauttia siitä vielä nykyäänkin. Seminaarin aluetta on käytetty koulutus-, kulttuuri- ja viihdetarkoituksiin. Festivaaleja ja kulttuuritapahtumia järjestetään ympäri vuoden, mukaan lukien joulumarkkinat.